KURS TURYSTYKI ZIMOWEJ

kurs turystyki wysokogórskiej, zimowe szkolenie w górach, bezpieczeństwo w górach

 
 
 
 
 
 

 

KURS TURYSTYKI ZIMOWEJ

ASEKURACJA LOTNA  |  BEZPIECZNY POWRÓT  |  BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH  |  HAMOWANIE CZEKANEM  |  KURS TURYSTYKI WYSOKOGÓRSKIEJ  |  KURS TURYSTYKI ZIMOWEJ  |  LAWINA ŚNIEŻNA  |  LAWINOWE ABC  |  RATOWNICTWO LAWINOWE  |  SPRZĘT GÓRSKI  |  SPRZĘT TURYSTYCZNY  |  TURYSTYKA GÓRSKA  |  TURYSTYKA KWALIFIKOWANA  |  ZAGROŻENIA W GÓRACH ZIMĄ  |  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GÓRACH  

 

1. Czym jest kurs turystyki zimowej. Turystyka kwalifikowana

Kurs turystyki zimowej, zwany również kursem zimowej turystyki wysokogórskiej, czy też, kursem turystyki wysokogórskiej to pięciodniowe szkolenie (stopień I+II), którego celem jest nabycie podstawowych i zaawansowanych umiejętności poruszania się w terenie górskim zimą, w warunkach zimowych, i po części, również w środowisku alpejskim (lodowcowym). Chociaż to szkolenie samo w sobie nie jest typowym alpejskim kursem, to jednak zawiera w sobie uniwersalne zagadnienia wykorzystywane również w górach lodowcowych (np. poruszanie się w zespołach linowych z asekuracją lotną).

Zimowa turystyka górska (wysokogórska) jest formą turystyki kwalifikowanej, co oznacza, że osoba poruszająca się zimą w górach (również w tych niskich np. Beskidy) powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje. Są to:

Umiejętności posługiwania się sprzętem górskim i sprzętem turystycznym (raki turystyczne, czekan turystyczny, uprząż wspinaczkowa, kask wspinaczkowy, sprzęt wspinaczkowy, sprzęt do awaryjnego biwakowania w sytuacjach zagrożenia życia itp.). Umiejętności poruszania się w terenie górskim z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w górach, ze szczególnym naciskiem na rozpoznawanie zagrożeń terenowych np. zagrożenia lawinowe w Tatrach. Posiadanie odpowiedniego przygotowania psychofizycznego, czyli odporności fizycznej i psychicznej na trudy związane z poruszaniem się zimą po górach, odporności na ekspozycję i niskie temperatury, umiejętności podejmowania kluczowych decyzji w obliczu zagrożeń, czy też odpowiednie przygotowanie kondycyjne i świadomość swoich ograniczeń. A także umiejętności pracy w zespole, ponieważ zimowa turystyka górska to aktywność wymagająca i niebezpieczna, i tylko wzajemna pomoc jest wstanie zwiększyć nasze szanse w tym trudnym środowisku.

Zimowe wędrówki i wspinaczki po górach powinny zawsze odbywać się w zgranych i wyedukowanych zespołach, które w obliczu zagrożeń będą potrafiły sprawnie działać. Górska turystyka zimowa to nie tylko wspaniała przygoda, ale i liczne zagrożenia. Turyści górscy powinni w pełni zdawać sobie sprawę z ich istnienia, powinni je rozpoznawać i tak dostosowywać plan działania, żeby minimalizować ryzyko, a gdy już dojdzie do wypadku, mimo zachowania wszelkich środków ostrożności, muszą błyskawicznie działać.

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia każdy członek zespołu powinien posiadać specjalistyczne umiejętności. W trudnych warunkach terenowych pomoc służb ratowniczych jest mocno ograniczona, dlatego w pierwszej kolejności, gdy dojdzie już do wypadku, musimy działać, bo nie mamy czasu do stracenia. Mając wiedzę i umiejętności będziemy wstanie przeprowadzić: lawinową akcję ratowniczą z wykorzystaniem lawinowego ABC (detektor, sonda, łopata); akcję ratowniczą z wykorzystaniem standardowego sprzętu górskiego, gdy będziemy zmuszeni błyskawicznie hamować czekanem nasz upadek, albo upadek partnera i partnerki w zespole linowym, czy też akcję autoratowniczą, gdy wpadniemy do szczeliny brzeżnej w Tatrach lub gdzieś na lodowcu i będziemy musieli samodzielnie wyjść z opresji, np. podchodząc na linie, czy budując prostą wyciągarkę (faszencug, metoda U).

2. Do kogo skierowany jest kurs turystyki zimowej

Kurs turystyki zimowej adresowany jest do osób, które posiadają już jakieś doświadczenie turystyczne w górach w warunkach letnich i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę, oraz nabyć nowe umiejętności umożliwiające im poruszanie się zimą po górach, np. typu tatrzańskiego. Nie jest jednak wymagana od was żadna specjalistyczna wiedza, ani żadne zaawansowane techniki, w tym techniki linowe, ponieważ wszystko co wam będzie potrzebne do samodzielnej działalności w górach zimą zostanie wam przekazane podczas tego intensywnego, czterodniowego szkolenia. Nie musicie również posiadać własnego sprzętu. Na czas szkolenia wszystko co będzie wam potrzebne otrzymacie od Szkoły Górskiej Climbe.

Wiedza i zdobyte umiejętności na kursie turystyki wysokogórskiej przydadzą się wam również w górach niższych, bowiem zasady bezpieczeństwa w turystyce górskiej są niezmienne i uniwersalne. Wszędzie tam gdzie występuje wysokość (ekspozycja), gdzie mamy do czynienia z pokrywą śnieżną i nachyleniem stoku (lawiny) i gdzie pojawia się człowiek, podejmowane działania muszą iść w zgodzie ze sztuką górską. Nie ma większej wartości od naszego życia, dlatego bezpieczny powrót powinien być zawsze celem nadrzędnym, nawet kosztem postawionych sobie ambitnych celów.

3. Czego będziemy się uczyć na kursie turystyki zimowej

Kurs turystyki zimowej to kompendium wiedzy i umiejętności przygotowujących was do samodzielnej działalności w górach zimą i w warunkach zimowych. Program pięciodniowego, intensywnego szkolenia zbudowany jest w oparciu o ogólne wytyczne Polskiego Związku Alpinizmu oraz w oparciu o moje ponad 25 letnie doświadczenie górskie (letnie i zimowe, turystyczne i wspinaczkowe), w tym doświadczenie wysokogórskie (wyprawy eksploracyjne np. w góry Karakorum w Pakistanie Batura Muztagh Pakistan 2011, w Alpy i in.). 

Kurs turystyki zimowej podzielony jest na pięć intensywnych dni i większość czasu spędzamy w górach. Zajęcia mają charakter praktyczny, co oznacza, że wszystkie zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w górach omawiane i trenowane są w środowisku górskim i w środowisku skalnym. Podczas kursu, w godzinach wieczornych, realizowane są zajęcia teoretyczno-praktyczne i mają one charakter wykładów i ćwiczeń, na których szlifujemy umiejętności zdobyte w terenie górskim.

Na sali wykładowej omawiamy sobie zagadnienia związane m.in. z ratownictwem lawinowym, podstawami lawinoznawstwa, ćwiczymy wiązanie lin za pośrednictwem węzłów wspinaczkowych (węzły: ósemka, kluczka, motyl alpejski, wyblinka, półwyblinka i in.), poznajemy metody asekuracji, autoasekuracji, autoratownictwa, sposoby i metody budowania zespołów linowych, oraz umiejętności poruszania się takim zespołem w trudnym terenie itp.

Treść zajęć terenowych, w zależności od warunków pogodowych, kształtuje się następująco:

Dzień 1 i 2 - kurs turystyki zimowej

Kurs rozpoczynamy od ćwiczeń terenowych z ratownictwa lawinowego, ponieważ nabycie tych umiejętności to warunek konieczny do naszej późniejszej działalności w Tatrach. Podczas ćwiczeń w parku lawinowym na Kalatówkach, oraz na Hali Kondratowej uczymy się korzystania z zestawu lawinowego (lawinowe ABC) podczas akcji ratownictwa lawinowego. W dalszej części kursu uczymy się poruszania w rakach i hamowania upadków (obsunięć) za pomocą czekana turystycznego. W godzinach wieczornych, już na sali wykładowej, rozmawiamy sobie o podstawach lawinoznawstwa i ćwiczymy węzły wspinaczkowe, które będziemy aktywnie wykorzystywać na kolejnych etapach szkolenia.

Drugi dzień szkolenia to bardzo intensywny czas, w którym mając już podstawy wiązania węzłów wspinaczkowych, poznajemy techniki linowe wykorzystywane podczas asekuracji, ratownictwa i autoratownictwa. W tym dniu uczymy się zjazdów na linach, podchodzenia na linach na węzłach zaciskowych, budowania prostych i bardziej złożonych stanowisk asekuracyjnych (z lin wspinaczkowych, z pętli i taśm wspinaczkowych itp.). Uczymy się również poruszania w zespołach linowych z tzw. asekuracją lotną i asekuracją stanowiskową. W godzinach wieczornych na sali wykładowej szlifujemy zdobyte umiejętności i przygotowujemy się do kolejnego, intensywnego dnia.

Dzień 3 i 4 - kurs turystyki zimowej

W dniu trzecim, mając już opanowane techniki linowe, potrafiąc zawiązać proste i bardziej skomplikowane węzły wspinaczkowe (np. motyl alpejski, prusik francuski), oraz znając podstawy poruszania się w zespołach linowych ruszamy na całodniowe wyjście szkoleniowe, którego celem będzie szlifowanie nabytych już umiejętności podczas ćwiczeń i wspinaczki w terenie eksponowanym w rejonie Czarnego Stawu Gąsienicowego (wschodnie ściany Kościelca i okolice). W trakcie działań nauczymy się poruszania w zespole linowym, ale w trudnym, eksponowanym terenie śnieżno-skalno-lodowym, nauczymy się technik asekuracji ze stanowisk w śniegu, w skałach, z ciała, oraz poznamy zasady poruszania się z tzw. asekuracją lotną.

W tym dniu zbudujemy również stanowiska zjazdowe w śniegu typu "deadman", oraz, o ile warunki śnieżne pozwolą, zbudujemy szybkie,  proste schronienie w śniegu (krypta, jama śnieżna itp.). W trakcie całego dnia będziemy również doskonalić umiejętności poruszania się w rakach, poćwiczymy prostą wspinaczkę z użyciem czekanów, zbudujemy stanowiska w śniegu i poćwiczymy wiele innych kluczowych umiejętności.

Dzień czwarty to całodniowe wyjście szkoleniowe, którego celem będzie szlifowanie nabytych już umiejętności podczas wejścia na taternicki wierzchołek Świnicy, lub inny wierzchołek, w zależności od panujących warunków. W trakcie wspinaczki poruszamy się w zespołach linowych z asekuracją lotną.

 

Dzień 5 - kurs turystyki zimowej

Ostatni dzień kursu turystyki zimowej zarezerwowany jest na ćwiczenia podstaw z ratownictwa. W tym dniu budujemy stanowiska asekuracyjne w śniegu, proste wyciagarki (flaszencug, metoda U), uczymy się ratować partnera, który wpadł do szczeliny i hamujemy upadek zespołu linowego. Po skończonych zajęciach, w godzinach popołudniowych wracamy do swoich domów.

Lista zagadnień poruszanych na kursie

W trakcie kursu będziemy poruszać zagadnienia obejmujące:

  • poruszanie się w rakach, z czekanem turystycznym i innym sprzętem alpinistycznym (uprząż, lina, karabinki, lawinowe ABC i in.);
  • podstawowe umiejętności ratownictwa lawinowego (z wykorzystaniem lawinowego ABC);
  • sposoby planowania wycieczki górskiej (metoda odliczania wstecz, biuletyn lawinowy, ocena warunków panujących w górach itp.);
  • hamowanie upadku czekanem (4 warianty upadku);
  • wiązanie podstawowych i bardziej zaawansowanych węzłów wspinaczkowych i ich wykorzystanie podczas poruszania się w zespołach linowych i podczas asekuracji w trudnym terenie (asekuracja z ciała, ze stanowisk, z punktów asekuracyjnych);
  • budowania awaryjnych schronień, biwakowania i przetrwania w górach;
  • zjazdy na linach (z przyrządem asekuracyjno-zjazdowym i na węźle półwyblinka) i awaryjne podochodzenie po linie, lub po linach poręczowych;
  • ratowanie (wyciąganie) partnera, który wpadł np. do szczeliny (brzeżnej, lodowej itp.);
  • pokonywanie prostych lodowych przeszkód (opcjonalnie, zależnie od terenu, w którym będziemy działać i dostępnego czasu).
  • Prosta wspinaczka w stromym terenie śnieżno-skalno-lodowym.

4. Gdzie będziemy się szkolić

Kurs turystyki zimowej realizowany jest w polskich Tatrach. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń w terenie, w formie wykładów i zajęć praktycznych w schronisku, oraz w trakcie wyjść szkoleniowych w teren górski. Wyjścia szkoleniowe, w zależności od warunków pogodowych i lawinowych realizowane będą w rejonach: Hali Kondratowej (ratownictwo lawinowe, podstawy autoratownictwa); Doliny Gąsienicowej, Czarnego Stawu Gąsienicowego, na szlaku na Przełęcz Zawrat, w skałach Tatrzańskiej Kotliny po stronie słowackiej (zajęcia linowe w kamieniołomie) lub w Dolinie Lejowej w Tatrzańskim Parku Narodowym (techniki linowe), oraz na grani głównej Tatr Wysokich prowadzącej na taternicki wierzchołek Świnicy (wjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch w godzinach porannych). Miejsca szkoleniowe mogą ulec zmianie w przypadku bardzo niekorzystnych warunków pogodowych.

5. Baza noclegowa na czas kursu turystyki zimowej

Bazą noclegową na czas kursu jest Schronisko Głodówka. Znajduje się ono na południowym stoku Cyrhlii, kilka kilometrów do Palenicy Białczańskiej (kierunek Morskie Oko). Schronisko Głodówka posiada 90 miejsc noclegowych w dwóch budynkach. W obiekcie dostępna jest jadalnia z kuchnią, sale do wykladów, pokoje wielosobowe z łazienkami i bez łazienek, Wifi.

6. Sprzęt górski na czas szkolenia

W ramach kursu wszyscy uczestnicy szkolenia mają bezpłatny dostęp do sprzętu górskiego wykorzystywanego podczas szkolenia (wliczony w cenę kursu). Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik, w zależności od zapotrzebowania, otrzymuje: lawinowe ABC (detektor lawinowy, sondę lawinową, łopatę lawinową), kask wspinaczkowy, uprząż wspinaczkową, raki turystyczne, czekan turystyczny, komplet sprzętu wspinaczkowego (karabinki HMS zakręcane i niezakręcane, repsznury, czyli liny pomocnicze, przyrządy asekuracyjno-zjazdowe, ekspresy wspinaczkowe, śruby lodowe).

Jeżeli posiadacie własny sprzęt i chcecie go używać podczas szkolenia to jedyny warunek, jaki musi być spełniony, to konieczność przeprowadzenia kontroli tego sprzętu przez osoby do tego uprawnione (przed kursem, ale nie w dniu kursu).

7. Co jest w cenie, a czego nie ma

W cenie kursu turystyki zimowej znajduje się: szkolenie przez certyfikowanego instruktora (zobacz o nas), realizacja programu, wypożyczenie kompletu sprzętu na czas szkolenia, materiały szkoleniowe.

W cenie kursu nie ma: kosztów noclegów i wyżywienia w schronisku Głodówka, kosztów transportu (dojazd we własnym zakresie, ale istnieje możliwość dojazdu z instruktorem na zasadach uprzejmości), biletu na kolejkę linową na Kasprowy Wierch, ubezpieczenia na czas szkolenia, przy czym, możemy wam pomóc w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia będą rozsyłane do uczestników na minimum tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

 

Na skróty - najważniejsze informacje

Miejsce: Polska, Słowacja

Hala Kondratowa, Dolina Gąsienicowa, Świnica, Tatrzańska Kotlina i in.

Dni szkolenia: 5

5 dni szkolenia w terenie górskim i na sali wykładowej

Ilość osób: 3 - 6

Od trzech do sześciu osób na instruktora

Dojazd: we własnym zakresie

Istnieje możliwość grzecznościowego dojazdu z instruktorami. Wyjazd z Wieliczki, Krakowa i okolic

Cena: od 1600 zł

W cenie: sprzęt górski na czas kursu, lawinowe ABC

Start - Koniec

Start: 1 dzień godz. 7.00 - koniec: 5 dzień godz. 16.00. Możliwość zmiany czasu

Trudność: umiarkowane

Trudności zależne od warunków pogodowych

Pamiątkowe zdjęcia

Nieodpłatny dostęp do pamiątkowych zdjęć z kursu