SZKOLENIA DLA FIRM

lęk, motywacja, odporność psychiczna, planowanie i stawianie celów, strach, stres, wypalenie zawodowe, zaufanie, zarządzanie emocjami

 
 
 
 
 
 

 

SZKOLENIA DLA FIRM

COACHING  |  LĘK  |  MOTYWACJA  |  MOTYWACJA PRACOWNIKÓW  |  ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA  |  PEWNOŚĆ SIEBIE  |  PLANOWANIE I STAWIANIE CELÓW  |  STRACH  |  STRES  |  WSPÓŁPRACA  |  WYPALENIE ZAWODOWE  |  KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

 

Nie daj się wypalić – czyli warsztaty z elementami wspinaczki

Czy Twoi ludzie doszli już do ściany? Pandemia się skończyła, a otoczenie nadal dostarcza wszystkim dodatkowych emocji, nie zawsze tych przyjemnych. A może nawet więcej tych trudnych? Czy to nie jest tak, że to „poczucie dojścia do ściany” objawia się wycieńczeniem, czy wręcz wypaleniem zawodowym w ludziach? Bo jeśli tak, to mamy dla Ciebie i dla twojego zespołu świetne rozwiązanie!

Naszymi warsztatami pomożemy wzmocnić Twoich ludzi, a więc damy im coś, co sprawi, że nabiorą energii, zaczną stawiać sobie nowe cele i aktywnie dążyć do ich realizacji. Nauczymy ich zarządzania emocjami, pokażemy jak radzić sobie z lękiem, strachem i silnym stresem. Sprawimy, że podczas warsztatów z elementami wspinaczki zbudują zaufanie do siebie, do swoich zdobytych umiejętności i do zespołu, z którym będą aktywnie pracować.

Cel szkolenia z elementami wspinaczki - odporność psychiczna

  • Wzmocnienie odporności psychicznej, czyli jak poszerzać swoją strefę wpływu, zwiększać swoje zaangażowanie i stawiać sobie wyzwania, aby skutecznie budować pewność siebie i realną samoocenę.
  • Poznanie i przećwiczenie umiejętności efektywnego kierowania własnymi emocjami, oraz lepszego radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie.
  • Wzmocnienie współpracy i satysfakcji z pracy przez budowanie atmosfery szacunku, sympatii i zaufania.

 

Forma szkolenia dla firm

Uczestnicy ucząc się podstawowych rzeczy z zakresu wspinaczki skałkowej i technik linowych doświadczają jednocześnie wspólnych gier i ćwiczeń, mających na celu wzmocnienie uważności na siebie, na innych i poznanie najważniejszych nawyków myślowych, na podstawie których funkcjonują na co dzień.

Poznając techniki wspinaczkowe, w tym również przydatne techniki linowe, takie jak węzły, zjazdy i podchodzenie na linach,  mierzą się z torem przeszkód, który, metaforycznie, symbolizuje trudności, z jakimi stykamy się w trakcie realizacji celów i planów (firmowych i osobistych). Ćwiczenia przeplatane są elementami teorii i dyskusji moderowanych, nakierowanych na cel szkolenia.

Idealna grupa szkoleniowa – do 8 osób. Nie jest wymagane, a wręcz nie jest wskazane doświadczenie w zakresie wspinaczki, przy czym, posiadane doświadczenie wspinaczkowe nie przekreśla szkolenia. Sprzęt wspinaczkowy, a więc uprzęże, kaski, karabinki, pętle, liny i inne środki ochrony indywidualnej uczestnicy otrzymają do użytku osobistego i zespołowego podczas szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest w środowisku skalnym, na przygotowanych i ubezpieczonych drogach wspinaczkowych. Do zajęć wykorzystywane są naturalne formacje skalne, a także drzewa (np. do budowy mostu linowego).

Sprzęt wykorzystywany w trakcie szkolenia jest atestowany i w pełni bezpieczny. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z podstaw bezpiecznego ich wykorzystania, zgodnie ze sztuką wspinaczkową, i w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę instruktora wspinaczki.

Metoda szkolenia dla firm

Szkolenie oparte jest na autorskiej metodzie wypracowanej wspólnie przez trenera biznesu i instruktora wspinaczki skałkowej. Kluczowym elementem szkolenia jest poznanie zasad zarządzania emocjami, a więc między innymi lękiem, strachem i złością, aby wykorzystać energię jaką dają te emocje do wyznaczania i realizowania celów, kreowania i akceptowania zmian.

Podczas szkolenia uczestnicy rozwijają kreatywność i nabierają zaufania do siebie i do własnej intuicji. Działania na łonie natury, zawierające element ryzyka i stanowiące wyzwanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, prowadzą do poprawy obrazu samego siebie i podniesienia poczucia własnej wartości.

Ćwicząc na skałach uczestnicy potrafią lepiej przyjrzeć się swoim mocnym i słabszym stronom, aby zrozumieć siebie i mieć wpływ na swoje życie, osiągane cele, rezultaty i pracę w zespole.

 

Plan szkolenia dla firm

  • Odporność psychiczna – czym jest, czy można się jej nauczyć?
  • Zorientowanie na cel – indywidualny i grupowy.
  • WOOP-nij swój cel.
  • Zaufanie zespołowe we wzajemnej asekuracji (partnerstwo, odpowiedzialność, zorientowanie na cel).
  • Emocje w służbie realizacji planów.

Podczas szkolenia uczestnicy doświadczą i zaobserwują, jaki wpływ na własne życie i zespół ma zaufanie i zarządzanie własnymi emocjami. Towarzyszące ćwiczeniom silne emocje przyczyniają się do lepszego zapamiętywania działań i wyciągniętych wniosków.

Czas szkolenia

Szkolenie odbywa się w terenie. Planowany czas szkolenia pracowników firmy to 16 pełnych godzin (2 dni). Istnieje możliwość wydłużenia, lub skrócenia zajęć w zależności od indywidualnych potrzeb.

Miejsce szkolenia

Szkolenie dla firm realizowane jest w środowisku skalnym. Głównym miejscem szkolenia jest formacja skalna o nazwie Piekielnik w Szklarskiej Porębie. Piekielnik to okazała grupa granitowych skał o wysokości dochodzącej do 18 metrów. Na szczycie grupy skał znajduje się rozległy płaskowyż, na którym prowadzona jest część zajęć. Wejście na szczyt skał odbywa się wygodną i bezpieczną ścieżką.

Alternatywnym miejscem szkolenia jest Powroźnikowa Skała, która znajduje się w południowej części Jury Krakowsko Częstochowskiej, w okolicach miejscowości Jerzmanowice. Powroźnikowa Skała znajduje się około 50 kilometrów od Krakowa i umiejscowiona jest w bardzo malowniczej okolicy. W odległości kilkunastu kilometrów od Powroźnikowej Skały znajduje się Ojcowski Park Narodowy.

Kontakt w sprawie szkolenia dla firm

Kontakt: Sylwia Pardus, tel. 601 080 322, spardus@gmail.com - trenerka, coach, mentorka.

Kontakt: Piotr Picheta, tel. 603 575 353, piotrpicheta@gmail.com - trener, instruktor wspinania.


 

O TRENERACH

 

Piotr Picheta

Instruktor Stowarzyszenia Instruktorów Górskich, o specjalnościach: turystyka wysokogórska, wspinaczka górska.

Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności Wspinaczka Skałkowa (Polska Akademia Sportu). Posiadacz licencji szkoleniowej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego o numerze 231/2021, wydanej przez dyrektora TPN.

Wieloletni członek Stowarzyszenia Sekcja Katowicka Niemieckiego Związku Alpejskiego (Deutscher Alpenverein) oraz Klubu Wysokogórskiego Kraków (Polski Związek Alpinizmu). Współwłaściciel marki climbe w skład której wchodzi m.in. Szkoła Górska Climbe. Przeszło 12 letnie doświadczenie instruktorskie w szkole Lawiny.com. Obecnie prowadzi własną Szkołę Górską Climbe.

Doświadczenie górskie i szkoleniowe: Wspinaczki na wyprawach w górach Karakorum, Tien Szanie (Kokshaal Too), w górach Prokletije, w Alpach (francuskich, włoskich, szwajcarskich itp.) w Tatrach (letnie, zimowe i w warunkach zimowych). Wieloletnia działalność taternicka zimowa i letnia, oraz drytoolowa.

Działalność eksploracyjna w górach wysokich podczas wypraw wspinaczkowych i eksploracyjnych z ramienia Klubu Wysokogórskiego Kraków na dziewicze szczyty Zachodniego Kokshall Too w Kirgistanie i w górach Karakorum (północy Pakistan, dolina Sath Marau w Gilgit Baltistan).

Wieloletnia działalność instruktorska jako instruktor wspinaczki skałkowej (od 2009 r.), instruktor wspinaczki halowej, trener wspinaczkowy w centrach wspinaczkowych, instruktor turystyki górskiej letniej i zimowej, instruktor turystyki alpejskiej, instruktor turystyki via ferratowej, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe w alpinizmie przemysłowym.

Górski fotograf amator, filmowiec amator. Posiadacz czarnego pasa w Karate (1 dan w Oyama karate).

Kontakt: tel. 603 575 353, piotrpicheta@gmail.com - trener odpowiedzialny za zagadnienia związane z technikami linowymi i ćwiczeniami około wspinaczkowymi.

 

Sylwia Pardus

Trenerka. Coach. Mentorka. Od kilkunastu lat zajmuje się wspomaganiem rozwoju ludzi jako trener i coach. Wspiera zespoły, talenty, managerów, oraz pracuje indywidualnie poprzez coaching i wspiera jako interwent kryzysowy.

Wierzy, że życie to nieustanny rozwój. Aby skutecznie wspierać innych w ich poszukiwaniach i procesie realizacji celów, stale poznaje nowe techniki i narzędzia. Stawia na synergię i współpracę.

Absolwentka UAM, oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – kierunek Coaching, a także Szkoły Racjonalnej Terapii Zachowań w Poznaniu.

Posiada certyfikat facylitatora programów rozwojowych z końmi (Horse Assited Education), jest certyfikowanym trenerem FRIS Style Myślenia.

Posiada doświadczenie korporacyjne, jako trener wewnętrzny i coach, oraz jako wykładowca akademicki, oraz freelancer. Specjalizuje się w treningach menedżerskich (zarządzanie, motywowanie), z zakresu prezentacji i komunikacji, train the trainer, oraz w pracy indywidualnej, coachnigu menedżerów i sprzedawców, oraz w szkoleniach sprzedażowych.

Opracowuje, projektuje i przygotowuje programy rozwojowe z wykorzystaniem wielu metod szkoleniowych. Poszukuje sposobów i możliwości, których właściwe wykorzystanie dają szansę na zrealizowanie zamierzonych celów organizacji z jednoczesnym uwolnieniem radości, zaangażowania i entuzjazmu pracujących ludzi.

Pochodzi ze Szklarskiej Poręby, a góry zajmują ważne miejsce w jej sercu. Pracując z zespołami, managerami i osobami indywidualnymi, staje się towarzyszem podróży. Wspiera w wyborze drogi i przygotowaniach do wyprawy. Zadaje pytania, które prowokują do lepszego poznawania siebie. Pomaga realizować plany i marzenia, ale nie wyręcza w osiąganiu celu. Wspólnie poszukuje wniosków i wartościowych rozwiązań.

Kontakt: tel. 601 080 322, spardus@gmail.com - trenerka odpowiedzialna za zagadnienia związane z coachingiem.